париж 15 Марсово поле в Париже

париж 15 Марсово поле в Париже